VekuVaku -hankkeessa nostetaan Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat esiin kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. 

Hankkeesta