Projektet Veku Vaku belyser vattenkraftverken längs med Ule- och Lule älv och dess samhällen, som ett kulturarv och mångsidig resurs.

Läs mer om projektet