Veku Vaku -projekti valaisee Oulu- ja Luulajanjokien varrella sijaitsevia vesivoimalaitoksia ja niiden yhdyskuntia kulttuuriperintönä ja monipuolisena resurssina.

Hankkeesta