Gå tillbaka

Pälli

Pälli är ett kraftverk i Muhos och det är planerat av Aarne Arvi. Dess effekt är 51 MW. Kraftverket togs i bruk sommaren 1953.

Pyhäkoski Utanen & Ala-Utos

Historia

Oulujoki Oy:s tredje kraftverk började byggas i Pälli i Muhos i början av år 1950.  Förberedande byggnadsarbeten hade gjorts redan föregående år.  Till detta hörde att bygga arbetsdammen och förbättra trafikförbindelserna.  Kraftverkets maskineri beställdes från hemlandet, turbinerna från Tampella och generatorerna från Strömberg.  Pyhäkoski kunde användas som centralplats för byggandet och  då behövdes inte bostäder och servicebyggnader under arbetets gång i större utsträckning. [1]

Möjligheterna att genomföra stora byggnadsprojekt hade förbättrats sedan åren efter kriget.  De arbets- och planeringsmetoder man hämtat kunskap om på Pyhäkoski och Jylhämä arbetsplatser gjorde att arbetet framskred snabbare. [2]

De största markbyggnads- och betongarbetena gjordes under år 1950.  Det enskilt största markbyggnadsarbetet var att gräva den 300 meter långa utflödeskanalen.  Arbetet framskred snabbt tack vare det ökade maskinbeståndet och den erfarna arbetskraften.  Vattnet kunde ledas genom dammens bräddavlopp under vintern följande år och efter det kunde slutdelen av dammen gjutas.  I slutet av år 1952 kunde vattnet i den övre bassängen höjas till sin uppdämningshöjd. [3]

Det första maskineriet kopplades till kraftöverföringsnätet 20.7.1953 och det andra i slutet av samma år.  Det tredje maskineriet kopplades sommaren 1954.  Till kraftstationens särdrag hör den omvända takformen och de värmeisolerade fasadelementen som var nya i finska förhållanden.

[1] Mauri Kuuskoski, Pekka Salminen, Jouko Vahtola, Paavo Vasala. Vesivoimaa Oulujoesta 50 vuotta: sähkölla eteenpäin. Oulu: Oulujoki Oy, 1991, 3 

[2] Matti Enbuske. Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, 2010, 317

[3] Ibid, 318

 

 

Tekniska uppgifter

Ägare:  Fortum Heath and Power

Byggande:  1949-1954

Planerare: Aarne Ervi, arkitekt

Kapacitet:  51 MW fallhöjd 14 m

Kraftverket:  In-situ gjuten betongstomme, elementfasader

Speciellt:  Testades värmeisolerande fasadelement och omvänd takform.

Status: RKY (Byggd kulturmiljö av riksintresse - RKY 2009:  Kraftverk i Ule älv och Sotkamostråten), deldetaljplan, Docomomo-objekt[4]

[4] Veli-Pekka Huhmo. Oulujoen vesistön voimalaitosarkkitehtuuria. Oulu: Humanpolis Oy, 2017, 77

 

Bostadsområde

I anslutning till Pälli har ett medelstort bostadsområde byggts med kedjehus i trä.

Bilder

Alla bilder här nedanför är en del av kraftverkets historia. Samtliga bilder är rättighetsskyddade. Du får använda bilderna för personligt bruk men bilderna får ej användas i kommersiella sammanhang eller i trycksaker utan vårt tillstånd. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Hitta fler bilder

Berättelser

Här kan du ta del av andras berättelser om kraftverket. Och har du en egen berättelse så dela gärna med dig av den. Oavsett om du vill att den ska publiceras på webbplatsen eller inte, så är vi intresserade att höra din historia.

Andra berättelser

Har du en egen berättelse om kraftverket eller livet kring älven?
Skicka in din berättelse

Besöksinformation

Här nedan kan du läsa om allt du behöver veta inför ett eventuellt besök på kraftverket. När det är bäst att besöka kraftverket, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.