Takaisin

Pyhäkoski

Oulujoki Osakeyhtiön suurhanke Oulujoen valjastamiseksi sähköntuotantoon käynnistyi Pyhäkoskelta 1941. Oulun kaupungin omistaman Merikosken voimalaitoksen rakentaminen oli aloitettu jo aiemmin. Jatkosodan vuoksi Pyhäkosken rakentaminen venyi lopulta yli kymmeneen vuoteen. Oulujoen suurin voimalaitos avattiin 1951. Voimalaitoksen ja siihen liittyvän asuinalueen suunnitteli Aarne Ervi, yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin mestareista.

Montta Pälli

Historia

Pyhäkosken voimalaitoksen valmistelevat työt aloitettiin jo ennen Oulujoki Osakeyhtiön perustamista, välirauhan aikana, helmikuussa 1941. Valmistelevina töinä rakennettiin työnaikaiset rakennukset sekä 4,5 kilometrin mittainen rautatie Hyrkkään ja Muhoksen välille. Myös Oulujärven säännöstelytyöt oli aloitettu 1941. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Pyhäkosken piti olla valmis jo 1944, mutta jatkosota hidasti työn etenemistä.[1]

Jatkosodan päätyttyä 1944 rakennustyöt käynnistettiin täydellä teholla. Niukkuus ja säännöstely hidastivat edelleen mutta työ eteni. Se mitä ei saatu ostetuksi, tehtiin itse. Konepajoilla yhtiön sepät valmistivat kaikkea työkaluista junanvaunuihin. Työvoimapula alkoi hellittää vuoden 1947 aikana. Tuolloin Pyhäkoskella työskenteli keskimäärin 1205-1295 työntekijää.[2] 

Säännöstelyaltaan betonityöt saatiin päätökseen 1948, jolloin vesi voitiin nostaa täyteen säännöstelykorkeuteen, 32 metriin. Koneistot asennettiin kiireellisellä aikataululla ja ensimmäinen voitiin kytkeä sähköverkkoon huhtikuussa 1949. Toinen ja kolmas koneisto yhdistettiin vuoden 1951 aikana. Nykyään Pyhäkoski on teholtaan Suomen neljänneksi suurin vesivoimalaitos.[3]

Aarne Ervin suunnittelemaa kolmiportaista koneasemarakennusta pidettiin edustavuutensa, kokonsa ja nykyaikaisuutensa vuoksi “Oulujoen lippulaivana”. Arkkitehtonisesti se oli tärkeä vaihe suomalaisen modernismin ja teollisen rakentamisen kehityksessä.[4]

[1] Matti Enbuske. Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, 2010, 314

[2] Ibid, 315

[3] Ibid, 315

[4] Turkka Myllykylä. Suomen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat sähköä tuottavat vesivoimalaitokset -inventointi 1995-1999. Helsinki: Museovirasto, Fortum Oyj, 1999, 29

 

 

Tekniset tiedot

Omistaja: Fortum Power and Heath

Rakentaminen: 1941-1951

Suunnittelija: Aarne Ervi, arkkitehti

Kapasiteetti: 147 MW pudotuskorkeus 32,4 m

Voimalaitos: Paikalla valettu betonirunko, rapatut julkisivut, korkeat nauhaikkunat

Erityistä: Leppiniemen vierasmaja, voimalaitosmuseo

Status: Asemakaava, RKY(Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö), Docomomo kohde[5]

[5] Veli-Pekka Huhmo. Oulujoen vesistön voimalaitosarkkitehtuuria. Oulu: Humanpolis Oy, 2017, 77

 

Asuinalue

Pyhäkosken voimalaitoksen yhteyteen rakennettiin kokonaan uusi yhdyskunta asuntoineen, kouluineen sekä vesi- ja sähköhuoltoineen. Paikaksi valikoitui Muhoksen Leppiniemi. Laajalle asuinalueelle rakennettiin 1940-1960 -luvuilla erillistaloja, paritaloja, rivitaloja sekä pieniä kerrostaloja. Asunnot oli tarkoitettu yhtiön johdolle, insinööreille sekä työntekijöille. Alueen merkittävin rakennus on Leppiniemen vierasmaja. Nykyisin alueella toimii myös voimalaitosmuseo.[6]

[6] Veli-Pekka Huhmo. Oulujoen vesistön voimalaitosarkkitehtuuria. Oulu: Humanpolis Oy, 2017, 71

Tarinoita

Täältä voit lukea tarinoita vesivoimaloihin liittyen. Onko sinulla tarinoita tai muistoja vesivoimaloista? Jaa ne kanssamme! Voit lähettää meille tarinasi, vaikka et haluaisi sitä julkaistavaksi nettisivuilla. Kaikki tarinat ovat tervetulleita ja ne julkaistaan kertojan suostumuksella.

Näytä lisää tarinoita

Onko sinulla tarina vesivoimalaan tai jokivarren elämään liittyen?
Lähetä oma tarinasi

Minun muistoni liittyvät Seitenoikeaan, Ämmänsaareen ja Leppiniemeen eli Pyhäkoskeen. Isäni ura Oulujoki osakeyhtiössä alkoi vuonna 1948, jolloin hän on ollut jossakin Jylhämän alueen rakennustyömaalla kesäaikana. Siellä hän on ensimmäisen kerran tavannut äitini. Vakituiseen työhön isäni tuli Oulujoki Osakeyhtiölle 1954. Pyhäkosken…

- Kristiina Mämmin tarina, kirjoittanut haastattelun perusteella HuK Salla Marjakangas

...

Eeva Siekkinen kertoo elämästään kesällä 1988 tehdyssä haastattelussa...

Kristiina Pellinen ja Päivi Siekkinen haastattelivat kesällä 1988 Oulujoen rakentajia Muhoksella. Haastatteluja säilytetään Työväen Arkistossa ja julkaistaan haastateltavien tai heidän perillistensä luvalla....

Arkistolähde: Työväen Arkisto,  Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat...

Huom! Haastattelut on…

- Haastattelijoina Kristiina Pellinen ja Päivi Siekkinen

...

Pauli Siekkinen muistelee Pyhäkosken voimalaitoksen rakennustyötä. ...

Kristiina Pellinen ja Päivi Siekkinen haastattelivat kesällä 1988 Oulujoen rakentajia Muhoksella. Haastatteluja säilytetään Työväen Arkistossa ja julkaistaan haastateltavien tai heidän perillistensä luvalla....

Arkistolähde: Työväen Arkisto, Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat...

Huom! Haastattelut on tallennettu…

- Haastattelijoina Kristiina Pellinen ja Päivi Siekkinen

Olga Taskila kertoo elämästään ja työstään Pyhäkosken voimalaitoksen rakennustyömaalla...

Kristiina Pellinen ja Päivi Siekkinen haastattelivat kesällä 1988 Oulujoen rakentajia Muhoksella. Haastatteluja säilytetään Työväen Arkistossa ja julkaistaan haastateltavien tai heidän perillistensä luvalla....

Arkistolähde: Työväen Arkisto, Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat...

Huom! Haastattelu on…

Minun muistoni liittyvät Pyhäkosken, Pällin ja Montan voimalaitostyömaille, joissa olin töissä yhteensä 9,5 vuotta. Ensimmäisen kerran olin työmaalla Pyhäkosken voimalaitoksella kesällä 1942. Pesti kesti muutaman kuukauden. Olin tuolloin 13-vuotias ja tehtävänäni oli raivata risuja joen lähistöltä, jotta ne eivät jäisi…

- Valde Väisäsen tarina, kirjoittanut haastattelun pohjalta HuK Salla Marjakangas

Olen syntynyt Leppiniemessä vuonna 1950 ja asunut täällä lapsuuteni ja nuoruuteni. Palasin takaisin kotikylääni 11 vuotta sitten, kun ostimme vaimoni kanssa konepäällikön talon. Leppiniemi on minun asuinkyläni varmasti loppuun asti....

Varhaisin oma muistoni on ajalta, kun olin 5–6-vuotias ja asuimme…

- Tapio Siekkisen tarina, kirjoittanut haastattelun perusteella HuK Salla Marjakangas

Isäni koti ja lapsuuteni koti sijaitsee Laitasaaren kylällä Montan ja Pyhäkosken alapuolella. Kodistani on Leppiniemeen noin viisi kilometriä ja Monttaan hiukan lyhyempi matka. Vanhempani pitivät 1920-luvulla Leppiniemen majaa, joka oli maankuulu majapaikka kalastajille. Leppiniemen talo tarjosi lohilordeille ja muille matkalaisille…

- Kaarlo Mertaniemen tarina, kirjoittanut haastattelun perusteella HuK Salla Marjakangas

Menin kysymään Pyhäkosken voimalaitokselta töitä 13-vuotiaana. Huoltopäällikkönä oli tuolloin Sairanen, joka neuvoi minua menemään järjestelykonttorille Rajalan puheille. Tein työtä käskettyä, ja minut palkattiin töihin lähetiksi. Lähetin työhön kuului monenlaista hommaa. Voimalaitosalueella oli toistatuhatta miestä majoitettuna parakkeihin, ja minun työhöni kuului…

- Uolevi Myllyselän tarina, kirjoittanut haastattelun perusteella HuK Salla Marjakangas

Seija Saarikon kirjoitus. Muistoissa mukana sisar Sirkka ja paras ystävä Ulla....

Olen syntyperäinen leppiniemeläinen. Synnyin vuonna 1949 kauppaa vastapäätä olevan parakkirakennuksen ns. hellahuoneeseen, nykytermeillä rivitalon yksiöön. Isäni oli tullut Leppiniemen sahalle töihin suoraan Lapin sodasta vapauduttuaan. Äitini muutti perässä sisareni…

- Seija Saarikko

Tietoja vierailijoille